Garanti Şartları

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve bazalar için (Ecoplus Baza Hariç) 2 yıl, başlıklar için 1 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini;telefon,fax,e-posta,iadeli tahahütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.
  Ancak uyuşmazlık içinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.Malın garanti süresi içinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızanın on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edilmesi zorunludur.
  Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın garanti süresi ile sınırlıdır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 • Garanti süresi içerisinde tekrar arıcalanması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Lütfen Dikkat : (Aşağıdaki maddeler garanti kapsamı dışındadır.)

 • Ürünün montajının, yetkili servis elemanları dışında, ehil olmayan kişilerce yapılması,
 • Temizlikte, ürüne zarar verebilecek madde ve gereçlerin kullanılması,
 • Nakliye işlemi(tüm taşımalar),firma sorumluluğu haricinde yapılıyorsa bu sırada oluşabilecek diğer hasarlar,
 • Yanlış kullanımdan doğan hasarlar (mobilya yüzeyinin çizilmesi, ezilmesi, kırılması, vb durumlar.)
 • Kullanım önerilerine aykırı davranışlar sonucu oluşabilecek diğer hasarlar,
 • Ürünün yetkisiz kişiler tarafından tamirinin yapıldığının belirlenmesi,
 • Ürün üzerinde imalatımızla olmayan parçaların monte edildiğinin belirlenmesi.

ÖZDE BAZAYI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, ÜRÜNÜNÜZÜ İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.